ENG BUL
HOMEABOUT USSERVICESCONTACT
USEFUL ADVICES
How should we call our new relatives. ...
Broken nail. ...
Unexpected speck. ...
Grease spot. ...
Red wine blotch. ...

All advices
WEDDING INVITATIONS

All invitations
 
Come on, visit our brand new collection of wedding dresses, shoes, bags, gloves and other accessories that no woman in the world would miss in the most special day of her life…

To the collection…
SERVICES
desislava Английски текст: Сватбена къща "Десислава" предлага следните услуги:

Видео и фото заснемане
Описва се подробно характера на услугата и различни особенности. Прилага се подходяща снимка. Имат ли възможност да откликнат на вашите желания?! А може би са ангажирани на датата, която сте избрали за Вашето тържество?!

Знаете ли от къде да започнете...?! Кое е по-важно?! Ресторантът, църквата, а може би фотографът...?! Колко ли струвавсичко това ?!

Ние знаем отговорите на тези въпроси!!! Все пак сватбата не е случайно събитие, за да се доверите на случайни хора.

В гр.Варна има X ритуални зали, над X църкви, повече от X ресторанта, подходящи за сватбени тържества и огромен брой професионални фотографи, видеооператори и озвучители.

desislava Грим
Описва се подробно характера на услугата и различни особенности. Прилага се подходяща снимка. А знаете ли всичко за тях?! Дали те отговарят на вашите изисквания?! Имат ли възможност да откликнат на вашите желания?! А може би са ангажирани на датата, която сте избрали за Вашето тържество?!

Знаете ли от къде да започнете...?! Кое е по-важно?! Ресторантът, църквата, а може би фотографът...?! Колко ли струвавсичко това ?!

Корекция на роклите
Ние знаем отговорите на тези въпроси!!! Все пак сватбата не е случайно събитие, за да се доверите на случайни хора.

В гр.Варна има X ритуални зали, над X църкви, повече от X ресторанта, подходящи за сватбени тържества и огромен брой професионални фотографи, видеооператори и озвучители.

А знаете ли всичко за тях?! Дали те отговарят на вашите изисквания?! Имат ли възможност да откликнат на вашите желания?! А може би са ангажирани на датата, която сте избрали за Вашето тържество?!

Знаете ли от къде да започнете...?! Кое е по-важно?! Ресторантът, църквата, а може би фотографът...?! Колко ли струвавсичко това ?!